W dniach 10 i 11 kwietnia 2014 zapraszamy do udziału piątym spotkaniu użytkowników platformy
e-learning Moodle. Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej MoodleMoot 2014.