Archiwum INTERSIECi - rok 2012 w pigułce

28-01-15 15:17

Kolejny rok, kolejne wyzwania. Rok 2012 w INTERSIECi. Co ciekawego się działo? O tym można przeczytać poniżej.

 

Styczeń 2012

INTERSIEĆ angażuje sie w Akademię Innowacji. Cel szczytny, bo chodziło o aktywizowanie młodych ludzi, zachęcanie do kreatywnego działania, stworzenie możliwości sprawdzenia się w biznesie, promowanie postaw przedsiębiorczych i świadome kreowanie własnej drogi życiowej. 

 

Luty 2012

Zaobserwowaliśmy, że zainteresowanie e-learningiem wzrosło. Organizacje zdały sobie sprawę, że koszty szkoleń tradycyjnych są stanowczo zbyt wysokie. Postanowiliśmy rozwiązać ten problem i stworzyliśmy 3 wersje platformy e-learning elBox24:

  • elBox24 Szkolenia - dla firm szkoleniowych
  • elBox24 Firma - dla firm wielooddziałowych
  • elBox24 Szkoła - dla szkół językowych

 

2 marca 2012

Nasze nowe pomysły i rozwiązania sprawiły, że wybraliśmy się na II Targi ehandlu 2012. Nowe możliwości sprzedaży, bogata oferta, nowi Klienci. To wszystko tylko zachęca nas do działania. elBox24 cieszył się niezwykłą popularnością!

 

16 maja 2012

Główny Instytut Górnictwa (GIG) zdecydował się na nowoczesne rozwiązanie - studia doktoranckie z platformą e-learning Moodle!

Platforma e-learning Moodle została wybrana do realizacji studiów doktoranckich w formule blended learning. W ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu Czystych Technologii Węglowych, doktoranci mają możliwość korzystania z platformy e-learning, która pozwala na dostęp do materiałów w dowolnym miejscu i czasie. Bardzo istotnym składnikiem funkcjonującego w Instytucie systemu e-learning jest baza wiedzy, która gromadzi wszystkie materiały związane z realizacją programu dydaktycznego.

Platforma e-learning Moodle nie bez powodu została wybrana do realizacji studiów doktoranckich. Jest to jedna z najpopularniejszych platform e-learningowych na świecie, która wyrosła w środowisku edukacyjnym i doskonale sprawdza się w obszarze nauki i edukacji, oferując całą gamę funkcjonalności wspierających procesy edukacyjne ale również organizacyjne i zarządcze.

Warto dodać, iż na system e-learningu w GIG składają się dwa rodzaje szkoleń:

  • synchroniczne, w których za pomocą systemu wideokonferencyjnego zintegrowanego z platformą doktoranci mają zapewniony kontakt z wykładowcą,
  • asynchroniczne, w których możliwy jest samodzielny dostęp doktorantów do treści wykładu.

 Spore wyzwanie ale podołaliśmy sprostać wszystkim oczekiwaniom. 

 

Czerwiec 2012

Zostaliśmy organizatorem Ogólnopolskiej olimpiady maturalnej „Matura 2012 – Skuteczny projekt”. Uczniowie mieli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu przedmiotów maturalnych:

• język polski
• matematyka
• język angielski
• informatyka (przedmiot opcjonalny).

Chcieliśmy, aby ambitni i uzdolnieni uczniowie mieli okazję zabłysnąć wśród rówieśników, nabyli umiejętność i samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy. Firma Intersieć dostarczyła system e-learning, na którym cyklicznie zamieszczane były zadania, które rozwiązywali uczestnicy. System automatycznie sprawdzał odpowiedzi i wyłaniał najlepszych uczestników, którzy zmierzyli się w finale.

 

2 lipca 2012

Dokładnie 2 lipca powstało Polskie centrum usług e-learning opartych o open source "Open source e-learning group".

W odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku postanowiliśmy stworzyć centrum usług e-learning Open source e-learning group. Stworzył go zespół firm, które specjalizują się w kompleksowym wdrażaniu narzędzi e-learningowych opartych o rozwiązania typu open source.

W zakres oferty learning Open source e-learning group wchodzą:

  • Platformy e-learning;
  • Oprogramowanie do tworzenia treści multimedialnych zgodnych ze SCORM - format FLASH oraz HTML5;
  • Systemy wideokonferencyjne.

 

7-9 października 2012

Podczas wizyty Cluster 55° w Szwecji przedstawiciele naszej firmy mieli okazję nawiązać bardzo ciekawe kontakty gospodarcze z przedsiębiorcami będącymi członkami szwedzkiego klastra.

Wizyta odbyła się w dniach 7-9 października 2012 roku i mieliśmy okazję w niej uczestniczyć jako członek Śląskiego Klastra Multimedialnego.
Wszyscy członkowie klastra, w tym Intersieć, uczestniczyli w spotkaniu w Inkubatorze Przedsiębiorczości MINC w Malmo, podczas którego mieli okazję zaprezentować swoje firmy oraz poznać przedsiębiorców zrzeszonych w Cluster 55°. W tym samym czasie z wizytą przybyła delegacja rosyjskiego klastra IT z Kaliningradu, co dodatkowo powiększyło możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej.

 

21 - 25 października 2012

W dniach od 21 do 25 października przedstawiciele firmy Intersieć uczestniczyli w zagranicznej wizycie studyjnej w Kopenhadze, podczas której zdobyli wiele cennej wiedzy oraz nawiązali kontakty z duńskimi firmami i organizacjami.

Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”, do którego należy Intersieć. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się ze sposobem funkcjonowania Inkubatora 5te zlokalizowanego w IT University w Kopenhadze.


Ponadto odbyliśmy ciekawą rozmowę z Micaelem Gustafssonem, laureatem nagrody „European Cluster Manager of the Year 2012” oraz menadżerem największego klastra ICT w Europie, który mówił m.in. o zarządzaniu sieciami współpracy oraz korzyści wynikających z międzynarodowej współpracy.

Zwieńczeniem wizyty był udział uczestników klastra w europejskiej konferencji EUROPE INNOVA 2012, STRESS TEST OF INNOVATION POLICY IN EUROPE, podczas której odbyliśmy wiele ciekawych rozmów, nawiązaliśmy kontakty, które będą owocowały współpracą.

 

5 – 6 listopada 2012

Podczas tegorocznej konferencji MoodleMoot Polska, zatytułowanej „Spojrzenie poza Moodle” mieliśmy przyjemność wygłosić referat pt. „Zasady wdrażania zmian programistycznych w Moodle".

Temat wystąpienia nie jest przypadkowy bowiem specjalizujemy się w wykonywaniu zmian programistycznych w Moodle i wdrażaliśmy ten system w dziesiątkach firm, szkół, wyższych uczelni i organizacji szkoleniowych.

Celem referatu było przedstawienie najważniejszych zasad, którymi należy się kierować przy wdrażaniu zmian programistycznych w systemie Moodle. Opracowanie powstało na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie realizowania takich projektów. Referat składał się z trzech części. Pierwsza miała na celu zapoznanie słuchaczy z kluczowymi zasadami wdrażania zmian programistycznych. W kolejnej części przedstawiliśmy przykład wdrożonego pluginu, konkretnie pluginu do systemu wideokonferencyjnego. Referat zakończony został prezentacją techniczną struktury pluginu.