Archiwum INTERSIECi - rok 2014 w pigułce

29-01-15 09:11

Rok 2014 to wiele zmian, nowe pomysły i intensywna praca przy dużych projektach. Co takiego przez ostatni rok działo się w INTERSIECi? O tym już za chwilkę.

Styczeń 2014

Staliśmy się częścią Śląskiego Klastra Edukacji. Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży edukacyjnej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli firm szkoleniowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. śląskiego oraz realizowaniu wspólnych projektów edukacyjnych.

Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego Klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi. Ponadto, Klaster będzie dążył do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach klastra i ich upowszechniania, współtworzył platformę do wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk w oparciu o współpracę klastrową, promował ideę klasteringu oraz dążył do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji.

 

Więcej informacji na stronie http://klaster.wseh.pl 

 

10 i 11 kwiecień 2014

W dniach 10 i 11 kwietnia w Częstochowie odbywały się kolejny- bo już  piąty polski MoodleMoot. Mów się, że bardziej niż konferencja jest to spotkanie użytkowników platformy Moodle, dające okazję do wymiany doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń. Warto dodać, że na konferencji tej zawsze mile widziani są zarówno eksperci, jak i stawiający dopiero pierwsze kroki w Moodle. W programie znalazła się sesja dydaktyczna, sesja techniczna oraz cykl warsztatów, których ukończenie pozwoli na samodzielną pracę z platformą Moodle, a z czasem również tworzenie kursów e-learningowych.

O czym ważnym rozmawiano podczas tych pracowitych dwóch dni? Już śpieszymy poinformować, że poruszano wiele ciekawych tematów. Poruszano zagadnienia kondycji współczesnego polskiego e-lerningu, organizacji procesu eksploracji danych w środowisku LMS, rozmawiano na temat sposobu wykorzystania tego rodzaju nauki na różnych poziomach.  Warto również zaznaczyć że pan Andrzej Szandała poruszył temat  jak  wdrożyć grywalizacje za pomocą Moodla. Przeprowadzono również panel dyskusyjny na temat dobrego wykorzystania Moodle. 

 

25 wrzesień 2014

Jako współtwórcy projektu i eksperci w dziedzine e-learningu uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej projekt „Cyfrowy Białystok przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku”. Wiele ciekawych tematów i wiele kontaktów biznesowych. Nasz prelegent Andrzej Szandała przedstawiał wykład na temat: "E –learning, infrastruktura, narzędzia, procesy".

 

2 grudzień 2014

W ramach spotkań "Śniadania biznesowe" organizowanych przez Hub Club Śląski Klaster ICT i Multimediów w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości wzięliśmy udział w wykładzie profesora Grzegorza W. Kołodko. Interesująca prelekcja na temat „Globalizacja, kryzys i co dalej” zmieniła poglądy na kilka spraw i rozszerzyła horyzonty.

 

Krótką relacja filmowa zrealizowana została przez telewizję SMT można znaleźć TUTAJ