Grywalizacja w blended learning

11-02-16 15:49

Wydaje się, że grywalizacja to zjawisko tylko wirtualne. Czy wdrożenie jej w życiu codziennym, szkole, biurze, życiu firmy jest możliwe? W elearningu jest dużo różnych dobrych przykładów. Wystarczy chwila poszukiwania, a w Internecie łatwo o inspirujący przykład.

Zainteresowanie Polaków grami stale rośnie. Udowodniono, że mechanizmy królujące w grach bardzo silnie angażują użytkowników. Dlatego też warto wykorzystywać je jako niezawodny sposób na efektywną naukę. Czy może to mieć zastosowanie w blendedlearningu? Oczywiście, że tak!

Uczestnicy kursu muszą mieć powód żeby chcieć się uczyć po zajęciach stacjonarnych. Jak pisaliśmy już, najskuteczniejszą motywacją jest motywacja wewnętrzna. Dlatego też, warto zaangażować uczestnika tak, żeby miał powód do częstego wracania na platformę. Pomocna okazuje się grywalizacja.

Jak grywalizacja wpływa na proces uczenia się? Otóż dobrze wprowadzona zawsze będzie wywoływała wśród uczestników pozytywne emocje. Dzięki niej uda się wzmocnić oczekiwane  zachowania. Zasady rywalizacji w zespole pozwolą sprowokować do działania całą grupę lub jednostki. Uczestnicy są bardziej zmotywowani do realizacji zadań. Dodatkowym atutem, szczególnie ważnym w blendedlearningu, jest budowanie społeczności i liczne interakcje.

Jak wdrożyć Moodle pełnego grywalizacji i dostosowanego do blendedlearningu? Mamy dziesięć rad.

  1. Ponieważ nasza grupa zna się nie tylko wirtualnie, możemy skłonić ich do współpracy podczas wspólnych zadań i wyzwań.
  2. Społeczność – możliwa komunikacja pomiędzy uczestnikami kursu. Przydatne okaże się forum i czat.
  3. Punkty – podczas wykonywania zadań, podejmowania wyzwań i innych aktywności, użytkownik zdobywa punkty.
  4. Ranking – możliwość konkurowania z innymi uczestnikami jest niezbędna w grywalizacji. Zestawienie wyników pozwala śledzić swoje wyniki i porównywać z innymi.
  5. Postęp – nieodłączny element grywalizacji czyli tak zwany pasek postępu.
  6. Odznaki – dostępne nawet jako wtyczka Moodle. Użytkownik zdobywa je pokonując kolejne etapy kursu.
  7. Zadania indywidualne – okazja do zdobywania punktów.
  8. Nagrody – dodatkowe bonusy płynące z zaangażowania w kurs, które możemy wykorzystać na zajęciach stacjonarnych.
  9. Podczas zajęć stacjonarnych warto zachęcać uczestników do aktywnego angażowania się w platformę. Warto również nawiązywać do aktualności z wirtualnej części zajęć.
  10. Moderator – prowadzący powinien moderować tak aktywnościami, aby porwać za sobą całą grupę.

Sumiennie wypełnienie wszystkich punktów, wiąże się z osiągnięciem sukcesu.