Scrum - co to takiego?

SCRUM
23-03-16 10:29

Zarządzanie wielkim projektem e-learningowym to trudne zadanie. Potrzeba jasnych reguł, priorytetów w wyznaczaniu zadań oraz zgranego zespołu gdzie każda z osób zna swoją rolę. Scrum znakomicie sprawdza się w projektach programistycznych. Zapewniamy, że w procesie tworzenia e-learningu też jest bardzo przydatny. Dzisiaj o tym co to Scrum.

Scrum jest to sposób realizacji zwinnego (agile) podejścia do produkcji oprogramowania. Są to ramy postępowania, dzięki którym łatwiej o rozwiązanie nawet bardzo złożonych problemów. Framework Scruma pozwoli na wzrost produktywności i wytwarzanie produktów o najwyższej możliwej do uzyskania wartości.

Sam termin pochodzi z gry zespołowej rugby. „Scrum” jest to nazwa formacji – tzw. młyn. Tak jak w rugby – tylko pracując w sprawnym zespole, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Scrum został stworzony przez Ken’a Schwaber oraz Jeff’a Sutherland, zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji w OOPLSA w 1995 roku.
W Scrumie dzięki empiryzmowi oraz zwinności jesteśmy w stanie skutecznie zaplanować i kontrolować całość przebiegu prac. Wykorzystujemy w nim podejście iteracyjna czyli tzw. przyrostowe, pozwalając na większą kontrolę oraz lepsze przewidywanie ryzyka.
Dzięki technice porządkujemy procesy mające miejsce podczas pracy nad projektem. Komunikacja i praca zespołowa również zyskuje ulegając znacznej poprawie. Co ważne! Scrum to nie technologia wytwarzania. To zagadnienia organizacji pracy, pozwalające tą technologię usprawnić. Reguły stają się prostsze, a popełniane błędy bardzo widoczne.

Podstawą Scruma jest samoorganizujący się zespół. Samoorganizacja opiera się na braku formalnej hierarchii. Wyróżniamy 3 role:

  1. Produkt Owner – czyli właściciel produktu. Jedyna osoba zarządzająca Backlogiem Produktu (czyli listą wszystkich zadań składających się na pełen produkt). To on ponosi odpowiedzialność za powodzenia i niepowodzenia w wytwarzaniu produktu. Może być tylko jeden właściciel produktu i nie może jednocześnie pełnić roli Scrum Mastera.
  2. Zespół deweloperski – czyli pozostałe osoby tworzące zespół specjalistów aktywnie uczestniczących w tworzeniu produktu. Co ważne! Zespół sam dobiera zadania odpowiednie dla siebie. Nie ma sztywnych podziałów na funkcje. Każdy – programista, grafik, scenarzysta – jest deweloperem.
  3. Scrum  Master – czyli osoba odpowiedzialna za to aby Scrum był stosowany i co równie ważne rozumiany. To on powinien rozwiązywać wszystkie poważniejsze problemy i ułatwić zespołowi pracę. To również on pełni rolę coacha wskazującego dobre rozwiązania. Ważne jest jednak to, że nie pełni on roli w procesie tworzenia produktu.

Scrum składa się ze Sprintów. Sprinty to dłuższy okres trwający maksymalnie do miesiąca. To podczas niego wykonywane są zadania zaplanowane podczas tzw. Sprint Planing. Podczas planowania określić należy zakres prac. Podczas samego sprintu codziennie wszyscy powinni spotkać się na Codziennym Scrumie czyli Daily Scrum. To krótkie 15 minutowe spotkanie całego zespołu, podczas którego podsumowujemy poprzedni dzień, mówimy jaki mamy plan oraz zgłaszamy problemy w realizacji celu.
Ostatniego dnia sprintu zespół powinien spotkać się na przeglądzie Sprintu czyli Sprint Review. Podczas spotkania omawiamy i podsumowujemy pracę sprintu.  Po zakończeniu sprintu czeka nas ostatni punkt – Retrospektywa Sprintu czyli Sprint Retrospektive. Podczas retrospektywy zespół szczegółowo analizuje wszystkie z przeprowadzonych prac.

Tak w telegraficznym skrócie wyglądają podstawowe reguły dla Scrum.