Umowa powierzenia - czy konieczna jest równość stron umowy

umowa powierzenia podpisywanie
09-08-18 14:55

RODO wprowadza zmiany związku z umowami powierzania danych osobowych, które szczegółowo reguluje rozporządzenie. Kto może i na jakiej podstawie powierzać przetwarzanie danych osobowych? I czy konieczna jest równość stron umowy?

Podmiotem przetwarzającym, któremu administrator danych osobowych (ADO) może powierzyć przetwarzanie danych jest:

- osoba fizyczna lub prawna,

- organ publiczny,

- jednostka organizacyjna,

- inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

ADO powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO (aby dowiedzieć się więcej o elementach umowy powierzenia - kliknij tutaj).

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna mieć formę pisemną w tym elektroniczną. Umowy lub inny instrument prawny powierzania, mogą opierać się w całości lub w części na standardowych klauzulach umownych, które zostały przyjęte bezpośrednio przez Komisję albo które zostały przyjęte przez organ nadzorczy zgodnie z mechanizmem spójności, a następnie przyjęte przez Komisję, a także gdy są to elementy certyfikacji udzielone administratorowi danych osobowych i podmiotowi przetwarzającemu.

Przetwarzanie danych osobowych przez wyznaczony podmiot przetwarzający odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, o których obowiązkach mowa w art. 28 ust. 3.

Po zakończeniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - podmiot przetwarzający, zgodnie z umową i decyzją ADO - zwrócić lub usunąć dane osobowe, wyjątek stanowi prawo Unii lub prawo państwa członkowskiemu, któremu podlega podmiot przetwarzający, któremu nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku przewiduje, iż strony (administrator-przetwarzający dane osobowe) zawierające umowę mają prawo do ułożenia stosunku prawnego według własnego uznania, tak aby treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego - jest to tak zwana zasada swobody umów. W świetle prawa zasada swobody oraz równości stron wynika z kodeksu cywilnego, według którego umowa powinna wzmacniać współpracę na linii podmiot przetwarzający - administrator. Należy pamiętać, że w przypadku gdy strony nie są równe - jedna ze stron może rozwiązać umowę, bez ponoszenia konsekwencji. O równości stron decyduje Sąd Najwyższy.

Nasze inne artykuły, powiązane z tematem:

IX Polski MoodleMoot 2018

Jakie dane osobowe są na standardowej instalacji Moodle?

Proces legislacyjny RODO

Masz pytanie? Nie wiesz jak przeprowadzić audyt? Zrobimy to za Ciebie! Skontaktuj się z nami, poprzez:

- formularz kontaktowy: kliknij tutaj

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 32 494 33 20 lub 22 379 74 32