Blog

Narzędzia e-learningowe

Narzędzia e-learningowe wykorzystywane są do tworzenia pomocy dydaktycznych lub szkoleń wymagających nauczania na odległość, na przykład w szkole czy firmie.

Czytaj więcej
Zadania administratora

Zadania administratora

Administrator jest odpowiedzialny za samodzielne lub wspólne wyznaczanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, jak i również za powierzanie zadań podmiotowi przetwarzającemu oraz przestrzeganie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej
Dane osobowe

Dane osobowe - RODO/GDPR

Dane osobowe, oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej bądź podmiotu możliwego do zidentyfikowania. Zidentyfikowane dane można wyznaczyć na przykład, poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny, a także określenia wynikające z tożsamości osoby fizycznej.

Czytaj więcej
Status Inspektora ochrony danych

Status Inspektora ochrony danych

Głównym zadaniem Inspektora ochrony danych, jest przede wszystkim monitorowanie, czy rozporządzenie (RODO) jest prawidłowo przestrzegane. Podlega on bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Czytaj więcej
Wyznaczenie Inspektora ochrony danych

Wyznaczenie Inspektora ochrony danych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych jest bardzo kluczowym elementem wdrożenia RODO w firmie. Inspektor jest wyznaczany przez administratora i podmiot przetwarzający, jednak przy wyborze, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie zawodowe oraz wiedzę na temat rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Czytaj więcej

RODO - osiem praw konsumenta

RODO czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. To nowe rozporządzenie, które zapewnia obywatelom UE większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, jednocześnie zapewniając, że ich informacje są bezpiecznie chronione w całej Europie. Niezależnie czy dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii, czy poza nią.

Czytaj więcej