Blog

Archiwum INTERSIECi - rok 2014 w pigułce

Rok 2014 to wiele zmian, nowe pomysły i intensywna praca przy dużych projektach. Co takiego przez ostatni rok działo się w INTERSIECi? O tym już za chwilkę.

Styczeń 2014

Staliśmy się częścią Śląskiego Klastra Edukacji. Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży edukacyjnej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli firm szkoleniowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. śląskiego oraz realizowaniu wspólnych projektów edukacyjnych.

Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego Klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi. Ponadto, Klaster będzie dążył do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach klastra i ich upowszechniania, współtworzył platformę do wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk w oparciu o współpracę klastrową, promował ideę klasteringu oraz dążył do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji.

Czytaj więcej

Archiwum INTERSIECi - rok 2013 w pigułce

Rok 2013, czyli kolejny pracowity rok firmy. 

15.01.2013

W dniu 15 stycznia 2013r., o godzinie 11:00 Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego przystąpili do uroczystego podpisania Umowy Partnerskiej Śląskiego Klastra Multimedialnego. 

Umowa ta jest wyrazem gotowości do współpracy w obszarze ICT i multimediów oraz chęci do wspólnego działania przez przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim.

Czytaj więcej

Archiwum INTERSIECi - rok 2011 w pigułce

Rok 2011 upłynął nam bardzo pracowicie. Staraliśmy się ze wszystkich sił wdrożyć ideę e-learningu. Co takiego ciekawego się działo?

12 marca 2011

W Górnośląskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie firm i uczelni zainteresowanych utworzeniem Śląskiego Klastra Multimedialnego. Tego historycznego dnia wspólnie z innymi powołaliśmy do życia inicjatywę roboczo nazwanej Śląskim Klastrem Multimedialnym. Wtedy już nakreśliliśmy ideę przyświecającą podejmowanej inicjatywie, formy prawnej, a także wskazanie dalszych działań niezbędnych do jego rozwoju. Już wtedy szczególny nacisk położono na partnerski charakter przedsięwzięcia. Tak idea trwa po dzień dzisiejszy...

Czytaj więcej