Blog

24 lutego braliśmy udział warsztatach projektowych dla członków Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club. Celem spotkania było wypracowanie nowych i oryginalnych pomysłów na projekty z obszarów: e-zdrowie, innowacje społeczne, e-commerce oraz smart city w latach 2014 - 2020. Zostały omówione możliwości pozyskania dofinansowania oraz potencjalne źródła funduszy. Została również podjęta dyskusja na temat zidentyfikowania potrzeb, problemów oraz metod ich rozwiązania w obszarach strategicznych w Unii Europejskiej

Czytaj więcej

LMS czyli Learning Management System ( z ang. System Zarządzania Nauczaniem) jest to system potrzebny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową. Mówiąc prosto, LMS będzie nam niezbędny jeżeli chcemy przeprowadzać kursy on-line. Ułatwi dodawanie materiałów, umożliwi podział na różne role (nauczyciel / uczeń itd.) oraz - co ważne -  ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie i raportowanie aktywności szkoleniowych . LMS zarządza również dostępem do kursów. Podsumowując, będzie on niezbędny, jeżeli chcemy uruchomić nasz pierwszy kurs e-learningowy. 

Czytaj więcej

Grywalizacja jest w Polsce nowym trendem, na świecie utrzymuje się już troszkę dłużej. Ogólnie chodzi o to, żeby mechanizm gry wykorzystać w uczeniu się, pracy i życiu codziennym. Pewnie zastanawiacie się po co komu coś takiego? Otóż udowodniono naukowo, że ludzie angażują się bardziej,  nawet w bardzo nudne czynności, jeżeli jest zastosowany mechanizm gry. Jak to sprytnie wykorzystać? Jak uatrakcyjnić kursy? Jak zwiększyć swoje możliwości poprzez grywalizację? Na takie pytanie może odpowiedzieć Ci INTERSIEĆ.

Grywalizacja jest nowością w polskich trendach. Samo pojęcie powstało od angielskiego gamification. Nie chodzi tu o puste i nie wartościowe dodanie rankingu. Tu ukrywa się głębszy sens, o którym nie można zapomnieć.

Czytaj więcej

Co decyduje o tym czy szkolenie jest dobre? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Co jest najważniejsze w efektywnym i efektownym szkoleniu. O tym wszystkim dziś.

W 7 punktach pokażemy to, co jest najważniejsze i powiemy dlaczego tak właśnie jest. Zaczynajmy!

Czytaj więcej

Rok 2014 to wiele zmian, nowe pomysły i intensywna praca przy dużych projektach. Co takiego przez ostatni rok działo się w INTERSIECi? O tym już za chwilkę.

Styczeń 2014

Staliśmy się częścią Śląskiego Klastra Edukacji. Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży edukacyjnej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli firm szkoleniowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. śląskiego oraz realizowaniu wspólnych projektów edukacyjnych.

Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego Klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi. Ponadto, Klaster będzie dążył do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach klastra i ich upowszechniania, współtworzył platformę do wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk w oparciu o współpracę klastrową, promował ideę klasteringu oraz dążył do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji.

Czytaj więcej

Rok 2013, czyli kolejny pracowity rok firmy. 

15.01.2013

W dniu 15 stycznia 2013r., o godzinie 11:00 Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego przystąpili do uroczystego podpisania Umowy Partnerskiej Śląskiego Klastra Multimedialnego. 

Umowa ta jest wyrazem gotowości do współpracy w obszarze ICT i multimediów oraz chęci do wspólnego działania przez przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim.

Czytaj więcej

Rok 2011 upłynął nam bardzo pracowicie. Staraliśmy się ze wszystkich sił wdrożyć ideę e-learningu. Co takiego ciekawego się działo?

12 marca 2011

W Górnośląskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie firm i uczelni zainteresowanych utworzeniem Śląskiego Klastra Multimedialnego. Tego historycznego dnia wspólnie z innymi powołaliśmy do życia inicjatywę roboczo nazwanej Śląskim Klastrem Multimedialnym. Wtedy już nakreśliliśmy ideę przyświecającą podejmowanej inicjatywie, formy prawnej, a także wskazanie dalszych działań niezbędnych do jego rozwoju. Już wtedy szczególny nacisk położono na partnerski charakter przedsięwzięcia. Tak idea trwa po dzień dzisiejszy...

Czytaj więcej