Blog

Widok platformy edukacyjnej dla uczniów

Portal.wideonauka.pl jest zbudowany na podstawie platformy Moodle.

Portal Pozwala na integracje z systemami wideokonferencyjnymi takimi jak:

Czytaj więcej
Adres IP

Dane osobowe - to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub inaczej ujmując wszelkie dane możliwe do zidentyfikowania konkretnej osoby. Osoba możliwa do zidentyfikowania jest poprzez numer identyfikacyjny lub jeden z czynników fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, kulturowych lub społecznych.

Czytaj więcej