Blog

Widok platformy edukacyjnej dla uczniów

Portal.wideonauka.pl jest zbudowany na podstawie platformy Moodle.

Portal Pozwala na integracje z systemami wideokonferencyjnymi takimi jak:

Czytaj więcej
Moodle LAE news

Liberal Arts Moodler Charles Fulton przedstawił najnowszą wersję Moodle LAE 3.5. Na stronie dostępne są również poprzednie wersje 3.1, 3.3 i 3.4. Zestaw aktualizacji jest głównym produktem członków grupy CLAMP (Collaborative Liberal Arts Moodle Project).

Czytaj więcej
Adres IP

Dane osobowe - to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub inaczej ujmując wszelkie dane możliwe do zidentyfikowania konkretnej osoby. Osoba możliwa do zidentyfikowania jest poprzez numer identyfikacyjny lub jeden z czynników fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, kulturowych lub społecznych.

Czytaj więcej