Zadania administratora
Zadania administratora

Administrator jest odpowiedzialny za samodzielne lub wspólne wyznaczanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, jak i również za powierzanie zadań podmiotowi przetwarzającemu oraz przestrzeganie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej
Wyznaczenie Inspektora ochrony danych
Wyznaczenie Inspektora ochrony danych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych jest bardzo kluczowym elementem wdrożenia RODO w firmie. Inspektor jest wyznaczany przez administratora i podmiot przetwarzający, jednak przy wyborze, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie zawodowe oraz wiedzę na temat rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

Czytaj więcej
Dane osobowe
Dane osobowe - RODO/GDPR

Dane osobowe, oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej bądź podmiotu możliwego do zidentyfikowania. Zidentyfikowane dane można wyznaczyć na przykład, poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny, a także określenia wynikające z tożsamości osoby fizycznej.

Czytaj więcej
RODO - osiem praw konsumenta

RODO czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. To nowe rozporządzenie, które zapewnia obywatelom UE większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, jednocześnie zapewniając, że ich informacje są bezpiecznie chronione w całej Europie. Niezależnie czy dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii, czy poza nią.

Czytaj więcej