Blog

Proces legislacyjny RODO

Co to proces legislacyjny? Jest to postępowanie prowadzące do wdrożenia nowego aktu prawnego, czyli prawo do przedkładania projektu ustawy Sejmowi. Zasady procedury legislacyjnej wskazują jakie podmioty mogą wyjść z inicjatywą ustawodawczą, czyli mają prawo do zgłaszania projektu, tymi podmiotami zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, są:

Czytaj więcej
rodo w szkoleni laptop edukacja

RODO/GDPR w szkole

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadza nowe zasady przetwarzania danych osobowych przez szkoły i inne placówki oświaty.

Czytaj więcej

Narzędzia e-learningowe

Narzędzia e-learningowe wykorzystywane są do tworzenia pomocy dydaktycznych lub szkoleń wymagających nauczania na odległość, na przykład w szkole czy firmie.

Czytaj więcej
Zadania administratora

Zadania administratora

Administrator jest odpowiedzialny za samodzielne lub wspólne wyznaczanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, jak i również za powierzanie zadań podmiotowi przetwarzającemu oraz przestrzeganie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej