Machine Learning

machine learning
Machine Learning

Uczelnie wyższe są złożonymi instytucjami, których sukces wpływa, na jakość życia całej populacji. Aby zwiększyć wydajność świadczonych usług edukacyjnych uczelnie muszą na bieżąco monitorować i polepszać procesy funkcjonujące na uczelni.

Z uwagi na złożoność procesów występujących na uczelniach wyższych dobrym sposobem na rozwiązanie problemów jest korzystanie z narzędzi opartych o Machine Learning.

Nasze rozwiązanie pomoże Ci:

  • Zidentyfikować bariery w rozwoju studentów
  • Obniżyć koszty dla studentów i uczelni
  • Poprawić efektywność procesu kształcenia
  • Podnieść wskaźnik ukończenia studiów
  • Dostosować program nauczania do rynku pracy

 

machine learning moreSzczegóły

Jak przebiega analiza procesu dydaktycznego?

  • Opisanie (co się wydarzyło?)
  • Przewidywanie (Co się wydarzy?)
  • Diagnoza (Dlaczego to się wydarzy?)
  • Przemiana (Co zmienić, by panować nad wydarzeniami)

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Maszynowe uczenie się (Machine Learning) jest analizą procesów uczenia się oraz tworzeniem systemów, które doskonalą swoje działanie swoje działanie na podstawie doświadczeń z przeszłości. Stosowanie rozwiązań Machine Learningu potrafi wykazać nieznane nam dotychczas zależności, przewidzieć przyszłość, gdy nic zmienimy oraz co zmienić, by zwiększyć wydajność.

 

 

 

Na naszą ofertę składają się:

btn1

1. KONFIGURACJA

Konfiguracja analitycznego środowiska informatycznego i przeszkolenie pracowników uczelni z jego korzystania.

ana

2. ANALIZA

Analiza wyników.

inte

3. INTEGRACJA

Integracja z platformą Moodle.