Konsulting i doradztwo e-learning

Projekt e-learningowy wiąże się z kluczowymi elementami wymagającymi określenia  po stronie Klienta w obszarach:

  • cele biznesowe
  • zakres funkcjonalny
  • terminy
  • budżet 

Prawidłowe określenie celów biznesowych pozwoli uzyskać zadowalajacy zysk z inwestycji (ang. return on investment).