Przygotowanie środowiska serwerowego

Zarządzamy serwerami z systemami Linux RHEL/Centos/Ubuntu/Debian.

W naszych konfiguracjach korzystamy najczęściej z pakietu LEMP (nginx, PHP-FPM, MySQL/MariaDB). Cenimy wydajność i bezpieczeństwo jakie oferuje właściwa konfiguracja tych pakietów.

Poza instalacją i konfiguracją serwerów oferujemy również audyt i optymalizację działających już serwerów.