Archiwum INTERSIECi - rok 2011 w pigułce

28-01-15 13:26

Rok 2011 upłynął nam bardzo pracowicie. Staraliśmy się ze wszystkich sił wdrożyć ideę e-learningu. Co takiego ciekawego się działo?

12 marca 2011

W Górnośląskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie firm i uczelni zainteresowanych utworzeniem Śląskiego Klastra Multimedialnego. Tego historycznego dnia wspólnie z innymi powołaliśmy do życia inicjatywę roboczo nazwanej Śląskim Klastrem Multimedialnym. Wtedy już nakreśliliśmy ideę przyświecającą podejmowanej inicjatywie, formy prawnej, a także wskazanie dalszych działań niezbędnych do jego rozwoju. Już wtedy szczególny nacisk położono na partnerski charakter przedsięwzięcia. Tak idea trwa po dzień dzisiejszy...

 

18 marca 2011

Mieliśmy zaszczyt współorganizować Ogólnopolski konkurs informatyczny INTERSIEĆ 2010/2011. 18 marca 2011r. w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej odbył się finał "Ogólnopolskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2010/2011".

Spośród blisko 6 000 uczniów ze szkół średnich z całej Polski do ścisłego finału zakwalifikowało się tylko 39 uczestników. Laureatami Ogólnopolskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2010/2011 byli:

  • I miejsce – Michał Płatek z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
  • II miejsce – Piotr Lizończyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie
  • III miejsce – Kacper Żuk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

Szczegóły na stronie: www.oki.edu.pl

 

14 kwietnia 2011 roku

Swoje możliwości i wiedzę prezentowaliśmy na konferencji E-learning Trends 2011 w Warszawie. Przedstawialiśmy możliwości dostosowania się do potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników systemów e-learningowych. Naświetlaliśmy zarówno problemy techniczne oraz te związane z  bieżącą sytuacją na rynku zdalnego nauczania w Polsce, Europie i na świecie. 

Andrzej Szandała wystąpił z prezentacją pt. "Biznesowa wartość e-learningu dla firm i organizacji ROI". Poruszane były następujące kwestie:

  1. Czym jest e-learning? - krótki wstęp teoretyczny.
  2. Kontrowersyjny e-learning - dyskusje wokół tego, czy learning jest zyskowny, czy też nie?
  3. Metodyka obliczania ROI z e-learningu. - odpowiedź na wszystkie wątpliwości.
  4. Czy warto wdrażać e-learning?

Zaprezentowaliśmy również narzędzie do obliczania zysku z wdrożenia e-learningu – kalkulator ROI z e-learningu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno podczas wystąpienia, jak również podczas rozmów na naszym stoisku.

 

20 kwietnia 2011

W dniu 20 kwietnia 2011r. uczestniczyliśmy w konferencji IT w uczelniach GigaCon, która odbyła się w Warszawie.

Konferencja miała na celu przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem i budową nowoczesnej infrastruktury informatycznej w sektorze szkolnictwa wyższego. Było to wydarzenie skupiające ludzi świata nauki i biznesu.

Nasz prelegent – Andrzej Szandała wygłosił prelekcję pod tytułem "Blended learning jako element rozwoju uczelni wyższej", która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Przedstawiała ona sposób, w jaki uczelnie wyższe mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez zastosowanie blended learningu.

 

Prócz tych konferencji, konkursów i innych ważnych wydarzeń, 2011 upłynął pod znakiem pracy.